Notícies

Subvenció de la Diputació de Girona per a les noves tecnologies 2019

El Museu del Suro ha gaudit d’una subvenció de la Diputació de Girona per a la compra d’un televisor Samsung 75′, un micro inhalàmbric i diferents dispositius d’emmagatzamatge digital.
Dins de la línia de subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-los d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, en l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona, per tal que Museus i Col·leccions de les comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies per l’any 2019. La quantia d’aquesta subvenció otorgada és de 1.666,66€
Aquests nous aparells serviran per a poder complementar, amb continguts audiovisuals, exposicions, presentacions, xerrades i activitats pedagògiques del propi Museu.