Notícies

Rehabilitació molt necessària del Poblat Ibèric de Sant Sebastià

Pel temps que havia passat des de la seva adequació, per la gran freqüentació que té el poblat iber de Sant Sebastià (que supera les 45.000 persones l’any) i pels efectes dels temporals que s’han patit en els dos darrers anys, calia afrontar la rehabilitació i consolidació de les parets de les cases ibèriques. La intervenció ha anat a càrrec de l’empresa especialita en restauracions “4Restaula SL”, durant els mesos d’estiu de 2021. Per aquesta finalitat s’ha destinat la quantitat de 3.242,80 €. Es compta també amb una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.