Recerca

Càtedra d’Estudis del Suro

Presentació

L’explotació, transformació i comercialització del suro va donar lloc a l’activitat manufacturera més important de les comarques gironines en els segles XIX i primera meitat del XX, i la seva influència en els territoris en els quals s’implantà ha arribat fins als nostres dies. L’activitat surera ha deixat com a herència un sector forestal de gran riquesa ambiental, que planteja reptes importants de gestió silvícola i paisatgística, i de manteniment de serveis ecosistèmics. També ha llegat un important patrimoni material (incloent-hi un paisatge i un urbanisme modelats per l’activitat surera) i immaterial (des de la cultura i l’etnografia a la gastronomia) a preservar i valoritzar. El sector ha de fer front avui a problemes com el canvi climàtic, l’aparició de plagues o la competència de substitutius sintètics a la indústria, però també pot aprofitar noves oportunitats ofertes per la tecnologia.

La Càtedra pretén esdevenir una plataforma d’estudi, projecció exterior i difusió de l’activitat surera i la seva història, així com de la seva riquesa ambiental, patrimonial, social, econòmica i cultural.

Per a més informació i consultar les activitats podeu accedir a la web de la Càtedra d’Estudis del Suro.

Àmbits d'actuació

Els àmbits amb els que es relaciona la càtedra són molt amplis, atesa la seva orientació multidisciplinar. Sense excloure’n d’altres, les disciplines que seran el centre d’interès principal de la Càtedra són les següents:

– Biologia
– Història i antropologia
– Geografia, urbanisme i paisatge
– Economia i empresa
– Patrimoni (cultural, natural, immaterial)
– Biotecnologia
– Química
– Enginyeria química
– Ecologia
– Gestió forestal
– Botànica
– Zoologia
– Arquitectura, enginyeria, disseny industrial i ecodisseny
– Filologia i literatura

Patrons i col·laboradors

Contacte

Càtedra d’Estudis del Suro
Aulari Comú
C/ Maria Aurèlia Capmany, 40
Campus Montilivi
17003 Girona