El Museu

Qualitat ambiental

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va atorgar el passat mes de juliol del 2015 el distintiu de garantia de qualitat ambiental a quatre museus del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, entre ells, el Museu del Suro de Palafrugell.

El distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d’etiquetatge ecològic de productes i serveis amb el qual es pretén fomentar el disseny, la producció, la comercialització, l’ús i el consum de productes que tenen una qualitat ambiental que va més enllà de l’establerta per la normativa vigent.

En la categoria d’equipaments culturals, el distintiu té com a principal finalitat promoure i reconèixer l’ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació, projecció i gestió dels equipaments culturals. Es tracta de minimitzar els impactes ambientals, fomentar el desenvolupament sostenible més enllà dels requisits derivats del compliment de la normativa vigent i facilitar als responsables i gestors d’aquests equipaments la recopilació de dades que els permetin conèixer l’estat del seu equipament i millorar-ne la gestió.

Els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als equipaments culturals s’estructuren en nou apartats, amb criteris d’obligat compliment i criteris opcionals: estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua, gestió de residus, compres, mobilitat, ús eficient d’espais, qualificacions ambientals, sorolls i vibracions i informació i educació ambiental.

Al Museu del Suro es gestionen els residus correctament amb recollida selectiva, s’utilitza racionalment l’aigua, la il•luminació i la climatització de l’establiment, s’ha instal·lat una bateria de condensadors per tal de controlar els costos i compensar l’energia reactiva i generarem energia elèctrica a partir de cèl·lules fotovoltaiques.