Comunicació

Publicacions del Museu

Caps-i-puntes. Butlletí semestral del Patronat del Museu del Suro

Dossier inauguració nou Museu

Pla de difusió i comunicació del Museu del Suro (2012)