Agenda

Noticiari

Durant el confinament dels mesos de març, abril i maig de 2020 el Museu del Suro va endegar el projecte “#JOEMQUEDOACASA” on es publicaven tot un seguit de recursos per a fer més amena la situació. Dins d’aquest projecte hi havia un apartat de noticies setmanals anomenat noticiari del confinament on es recuperaven setmanalment noticies antigues i singulars que feien referència sobretot al món del suro i al patrimoni de Palafrugell. Aquí en tenim el recopilatori:

  • La Gaceta de los Caminos de Hierro: Ferro-Carril del Bajo Ampurdàn
  • Ni pesimistas ni optimistas
  • Sabies que al 1880 ja existien les Fake News?
  • El primer intent de fer roba de suro
  • Podrem comunicar amb Mart…??
  • El Suro del Titànic
  • Robert Hooke i el suro
  • Espiritistes a Sant Sebastià. Una altra manera d’afrontar els grans canvis de la societat industrial
  • Massissos de suro per a rodes de bicicletes
  • El suro en els futbolin