Notícies

Museus i educació

En el moment d’incertesa que vivim, totes les parts involucrades en l’educació dels infants i en el suport a les famílies hem de generar entorns d’aprenentatge compartit per fer-hi front. Una de les maneres de fer-ho possible són les aliances de col·laboració entre museu i escola.
El dissabte, 30 de gener de 2021 de 09.30 a 12.30 h es va dur a terme l’Edcamp Educació i Museus en format online a través de videoconferències simultànies. La proposta de temes de conversa es va realitzar previ a l’Edcamp. Aquesta iniciativa ha estat impulsada pels membres Museu de l’Empordà, els Museus d’Esplugues, el Museu del Ferrocarril de Catalunya i el Museu del Suro de Palafrugell amb coordinació d’Adhoc Cultura.