Notícies

La Gaceta de los Caminos de Hierro: Ferro-Carril del Bajo Ampurdàn

L’origen d’aquest ferrocarril es remunta a mitjan segle XIX, quan la indústria surera al Baix Empordà estava en el seu punt àlgid. Fou per aquest motiu que es dissenyaren diversos projectes per tal de comunicar les poblacions amb la capital de província, ja que l’únic sistema de què es disposava aleshores eren les tartanes.

De totes les idees, la que tingué més èxit fou la del Ferrocarril del Bajo Ampurdán, que en preveia un que recorregués tota la costa entre Caldes de Malavella i Figueres.

El 1878 es posà la primera pedra de les obres a prop de Puig Ses Forques (Mont-ras). El 1882 es constituí la societat Compañía de los Ferrocarriles Económicos de la Selva y Ampurdán per tal de poder fer front a les despeses de la construcció. Però, tot i així, els problemes econòmics van ser molt grans i el projecte no es dugué a terme.

A la pàgina 6 de la “Gaceta de los Caminos de Hierro”, publicada el 13 de gener de 1878 i que es conserva a la Biblioteca Nacional de España, podeu llegir en quina situació es trobava la comarca del Baix Empordà en aquell moment i els motius perquè es necessitava un ferrocarril.

I si llegiu fins al final de la gaseta, us trobareu amb una sorpresa sobre l’intent de substituir els taps de suro per taps de vidre, ja al 1878! Ho sabíeu?