El Museu

Lloguer d’espais

El Patronat del Museu del Suro posa a disposició d’entitats i empreses la utilització privativa o especial dels espais del Museu per a reunions, congressos, convencions, simposis, presentacions o actes de caire social o cultural.

Per a poder llogar els espais disponibles s’ha d’omplir la instància següent i portar-la al Museu.

El Museu disposa dels següents espais:

AUDITORI MIQUEL VINCKE I MEYER:

Característiques tècniques:

Sala de 144.87m2 amb capacitat per a 104 persones, degudament aïllada i insonoritzada

Escenari o tarima fixa d’uns 7 metres d’ample i 5 metres de profunditat. Equipació tècnica:

– il·luminació escenogràfica amb barres electrificades, focus i sistema de regulació DMX.
– il·luminació de sala amb llum indirecta en la base de les jàsseres
– equipament multimèdia amb projector de 14.000 lumens per 6,68 x 3,76 m, equip de so 5.1, equip d’àudio i vídeo.
– gestió i control centralitzat (llum de sala i escenogràfica, projecció, sonorització, àudio i vídeo) amb software específic tipus CRESTON
– pantalla de projecció motoritzada (8 x 4 m)
– teló-cortina d’obertura motoritzada (9,20 x 4 m) amb teixit classe M1
– sistema de climatització.

Taxes

• Entitats amb ànim de lucre, matí o tarda: 400 €
• Entitats amb ànim de lucre, tot el dia: 600 €
• Entitats sense ànim de lucre, matí o tarda: 60 €
• Entitats sense ànim de lucre, tot el dia: 100 €

A aquestes taxes, que inclouen la neteja, l’electricitat i l’ús dels aparells de so i projecció, caldrà afegir 20 €/hora quan s’usin fora de l’horari habitual del Museu en concepte de vigilància i suport tècnic.

L’ús dels espais no estaran subjectes a taxa quan suposin un interès pel Municipi o pel Museu, previ informe del Museu del Suro de Palafrugell i autorització de l’alcalde, president de la Fundació Pública Museu del Suro de Palafrugell.

En qualsevol cas, la utilització privativa del Museu requereix una autorització prèvia i expressa de l’alcalde/president de la Fundació Pública Museu del Suro de Palafrugell.

SALA DE LA BIBLIOTECA DE CAL GANXÓ

Taxes

  • Entitats amb ànim de lucre, matí o tarda: 100 €
  • Entitats amb ànim de lucre, tot el dia: 200 €
  • Entitats sense ànim de lucre, matí o tarda: 50 €
  • Entitats sense ànim de lucre, tot el dia: 75 €

A aquestes taxes, que inclouen la neteja i l’electricitat, caldrà afegir 20 €/hora quan s’usin fora de l’horari habitual del Museu en concepte de vigilància i suport tècnic.

L’ús dels espais no estaran subjectes a taxa quan suposin un interès pel Municipi o pel Museu, previ informe del Museu del Suro de Palafrugell i autorització de l’alcalde, president de la Fundació Pública Museu del Suro de Palafrugell.

En qualsevol cas, la utilització privativa del Museu requereix una autorització prèvia i expressa de l’alcalde/president de la Fundació Pública Museu del Suro de Palafrugell.

Imatge de la sala de reunions de Cal Ganxó. Fotografia: Pitu Garcia Batlle. Arxiu d’Imatges del Museu del Suro de Palafrugell.
Imatge de la sala de reunions de Cal Ganxó. Fotografia: Pitu Garcia Batlle. Arxiu d’Imatges del Museu del Suro de Palafrugell.