Traçat del “Passeig de miradors”

Sant Sebastià de la Guarda