Museu del Suro

Avís Legal

Aquest lloc web i el seu domini corresponen al Museu del Suro de Palafrugell (en endavant el Museu del Suro), amb CIF P6712404J, domicili a la Placeta del Museu del Suro, s/n, de Palafrugell (CP 17200), telèfon 972 307 825 i adreça electrònica info@museudelsuro.cat.

La informació facilitada per mitjà d’aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica del Museu del Suro o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats pel Museu del Suro, única que té plena validesa legal.

El Museu del Suro no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d’enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies del Museu del Suro. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé al Museu del Suro o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa de l’Ajuntament.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement – No comercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) de Creative Commons.

L’escut oficial del Museu del Suro i els altres dissenys i logotips que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia del Museu del Suro, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit del Museu del Suro. El Museu del Suro n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Museu del Suro.

El Museu del Suro no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Museu del Suro. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.