Agenda

Registra’t

Si voleu rebre informació sobre les nostres activitats, deixeu-nos les vostres dades personals i us incorporarem al nostre newsletter.

    En compliment Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i la normativa estatal sobre aquesta matèria, totes les dades que ens lliureu a través de la pàgina web quedaran incorporades en els fitxers automatitzats del museu i seran tractades d’acord amb la legalitat vigent. La finalitat és registrar-vos com a usuari per a fer-vos arribar informació. En qualsevol moment, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació sobre les dades personals facilitades, adreçant-se a info@museudelsuro.cat, mitjançant una carta al Museu del Suro de Palafrugell (Placeta del Museu del Suro, s/n, 17200 ), o al telèfon 972307825. Trobareu més informació a la Política de protecció de dades.