Notícies

Activitats ajornades

Se suspenen totes les activitats de caràcter lúdic i cultural programades des de l’Ajuntament de Palafrugell i aquelles que, programades per entitats o associacions, s’hagin de desenvolupar en les instal·lacions o equipaments municipals.
Bàsicament son totes aquelles que impliquen la participació de persones vulnerables, col·lectius de risc i aquelles què, per recomanació de les autoritats sanitàries, és consideri adequat aplaçar-les o suspendre-les.
Són vigents des del 23 d’octubre de 2020 i fins al 23 de novembre de 2020, sens perjudici de la seva pròrroga en funció de la situació epidemiològica del moment.