Notícies

Subvenció de la Generalitat per a la redacció del pla d’usos i manteniment del Dipòsit d’Aigua de Can Mario

El Museu del Suro ha gaudit d’una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per al projecte “Redacció del pla d’usos i manteniment del dipòsit d’aigua de Can Mario”.
La línia d’aquesta subvenció és la de “plans d’ús i manteniment de béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics”. La quantia otorgada és de 2.305,00 € i el pressupost total de l’activitat ha estat de 7.748,84 €.